Членски внос / Дарения

Здравейте на всички, които ни симпатизират и подкрепят!

За информация относно как да се включите, както и за други въпроси, моля свържете се с централата ни.

На основание чл.8 т.8.2 от ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ИМА ТАКЪВ НАРОД”, членският внос на месечна база е в размер на:

Банкова сметка:

Титуляр: Политическа партия „Има такъв народ“
Клиентски номер:
K35107
IBAN: BG50RZBB91551012297089
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк България