Дарение

*За дарение над размера на една минимална работна заплата (650 лв.), моля свържете се с нас за оформяне на необходимите документи по Чл. 169 от ИК.

Банкова сметка:

Титуляр: Политическа партия „Има такъв народ“
Клиентски номер:
K35107
IBAN: BG50RZBB91551012297089
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк България