Членски внос

На основание чл.8 т.8.2 от ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ИМА ТАКЪВ НАРОД”, членският внос на месечна база е в размер на:

// ADD MONTH INPUTS $(".woocommerce-variation-add-to-cart").prepend('
'); //DECLARE VARIABLES var startDateYear; var endDateYear; const monthControlStart = document.querySelector('#start'); const monthControlEnd = document.querySelector('#end'); const date= new Date(); const month=("0" + (date.getMonth() + 1)).slice(-2); var monthЕnd; if (date.getMonth() == 11) { monthЕnd = ("0" + (date.getFullYear() + 1, 0, 1)); } else { monthЕnd = ("0" + (date.getMonth() + 1)).slice(-2); } const year=date.getFullYear(); const nextYear=date.getFullYear() + 1; function resetDate() { monthControlStart.value = `${year}-${month}`; if (date.getMonth() == 11) { monthControlEnd.value = `${nextYear}-${monthЕnd}`; } else { monthControlEnd.value = `${year}-${monthЕnd}`; } } function updateDates() { startDateYear = document.querySelector("#start").value; endDateYear = document.querySelector("#end").value; document.querySelector("#_start_date").value = startDateYear; document.querySelector("#_end_date").value = endDateYear; } resetDate(); updateDates(); function calcFunction() { var startDate = new Date(document.querySelector('#start').value); var endDate = new Date(document.querySelector('#end').value); if (startDate > endDate) { alert("Началанта дата не може да надвишава крайната дата"); $(".months-number").remove(); resetDate(); } else { var timeDiff = Math.abs(endDate.getTime() - startDate.getTime()); var diffDays = Math.ceil(timeDiff / (1000 * 3600 * 24)); var diffMonths = (Math.floor(diffDays/30)) + 1; console.log("months: "+ diffMonths); document.querySelector(".qty").value = diffMonths; //CALCULATE $(".months-number").remove(); $(".woocommerce-variation.single_variation").prepend('
' + diffMonths + 'x
') var monthsPrice; if (document.querySelector("select").selectedIndex == 1) { monthsPrice = 2; } if (document.querySelector("select").selectedIndex == 2) { monthsPrice = 10; } if (document.querySelector("select").selectedIndex == 3) { monthsPrice = 20; } $(".woocommerce-variation.single_variation").append('
= ' + diffMonths * monthsPrice + 'лв.
') } } function typeCheck() { if (document.querySelector("select").selectedIndex != 0) { calcFunction(); } else { alert("Моля първо изберете тип вноска") resetDate(); } startDateYear = document.querySelector("#start").value; endDateYear = document.querySelector("#end").value; } $('#start').on('input', function() { typeCheck(); updateDates(); }); $('#end').on('input', function() { typeCheck(); updateDates(); }); $('select').on('input', function() { calcFunction(); resetDate(); if (document.querySelector("select").selectedIndex == 0) { $('.woocommerce-variation.single_variation').attr('style', 'display: none !important'); } updateDates(); });

Банкова сметка 1:

Титуляр: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Клиентски номер: 735012249
IBAN: BG46UNCR70001525696237
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД

Банкова сметка 2:

Титуляр: Политическа партия „Има такъв народ“
Клиентски номер:
K35107
IBAN: BG50RZBB91551012297089
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Банка: КВС Банк България